Chemkraft Logo فهرست صفحات
خانه » نمایندگی Chemkraft در ایران » محصولات » سایر مواد شیمیایی » کاستیک سودا » سود پرک

سود پرک

adminkraft

برای تولید سود پرک، شکل مایع هیدروکسید سدیم غلیظ و سپس جامد می شود. این فرآیند شامل تبخیر آب از محلول هیدروکسید سدیم مایع و در نتیجه یک محلول غلیظ می شود. سپس محلول غلیظ سرد می شود و باعث تشکیل این محصول می شود.

سود پرک معمولاً در کیسه‌های پلاستیکی بادوام یا درام بسته‌بندی می‌شوند تا از رطوبت و عوامل خارجی که می‌توانند بر کیفیت آن‌ها تأثیر بگذارند، محافظت کنند. بـسته بندی برای جلوگیری و اطمینان از حمل و نقل ایمن در حین ذخیـره سازی و حمل و نقل طراحی شـده است.

هنگام ذخیره یا حمل سود سوزآورجامد یا مایع، اطمینان از تهویه مناسب برای جلوگیری از تجمع بخارهای خطرناک ضروری است.

بسیارمهم است کـه ظروف را بـسته نگه دارید تا خطر نشت به حداقل برسد.

برای اطمینان و ایـمنی پرسنـل درگیربـاید اقـدامات احتیاطی کافی برای برچسب زدن و جابجایی رعایت شـود.

سود پرک

سود سوزآورسابقه ای طولانی داشته و قرن هاست که به اشکال مختلف مورد استفاده قرارگرفته است . اهمیت آن در صنایعی مانند صنایع شیمیایی، تولید خمیر و کاغذ، نساجی و تصفیه آب را نمی توان نادیده گرفت. از تمیز کردن تا تولید، سود سوزآور نقش مهمی در فرآیندهای بی‌شماری ایفا می‌کند.

back
بازگشت
catalog
کاتالوگ