Chemkraft Logo فهرست صفحات
خانه » نمایندگی Chemkraft در ایران » محصولات » مواد شیمیایی صنایع سلولزی » آنـتی فوم » آنتی فوم DST200

آنتی فوم DST200

adminkraft
آنتی فوم DST200

آنتی فوم DST200 می تواند به دلیل وجود سورفکتانت ها، پروتئین ها یا سایر موادی که کف را تثبیت می کنند، رخ دهد. عوامل ضد کف با شکستن یا بی ثبات کردن فوم، جلوگیری از تشکیل آن یا ایجاد فروپاشی آن عمل می کنند.

عوامل ضد کف در اشکال مختلف از جمله مایعات، پودرها و امولسیون ها وجود دارند. آنها در مقادیر کم به فرآیندی که کف نامطلوب است اضافه می شود. انتخاب آنتی فوم به کاربرد خاص و ماهیت مواد ایجاد کننده کف بستگی دارد.

توجه به این نکته مهم است که در حالی که عوامل ضد کف در کنترل کف موثر هستند، انتخاب و دوز آنها باید به دقت مورد توجه قرار گیرد تا از هرگونه اثرات نامطلوب بر روی فرآیند یا محصول مورد نظر جلوگیری شود.

علاوه بر این، دستورالعمل‌های نظارتی و استانداردهای صنعتی ممکن است استفاده از عوامل ضد کف خاص را در کاربردهای خاص دیکته کنند.

back
بازگشت
آنتی فومcatalog DST200
کاتالوک